• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звернення громадян

Закон України Про звернення громадян.

Указ Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

Відповідно до законодавства про звернення громадян, з метою захисту конституційних прав громадян на звернення, кожного дня, крім вихідних і святкових днів, з 8.00 до 17.00 продовжує функціювати служба «Телефон довіри», за яким можна повідомляти про будь-які порушення прав громадян та чинного законодавства у КДНЗ №10"Ластівка".

"Телефон довіри " за номером (05134) 3-88-59

Перелік питань для звернень громадян,які відносяться до компетенції закладу /Files/images/семья.jpg

Праця і заробітна плата (працевлаштування)

Про працевлаштування в КДНЗ №10

Охорона здоров»я

Про роботу закладу в літній період

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку,реалізаціяправ і свобод громадян

Про порушення прав дітей та їх батьків

Про порушення прав вихователів

Сім'ї, діти, молодь, тендерна рівність,фізична культура і спорт

Культура та культурна спадщина, туризм

Освіта,наукова,науково-технічна,інноваційна діяльність та інтелектуальна власність.

Про ремонт, газифікацію, добудову навчальних закладів

Про матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів

Про зарахування, поновлення, переведення до КДНЗ

Про покращення організації навчально – виховного процесу

Про проведення розумового обстеження майбутніх першокласників

Про харчування дітей та оплату за харчування

Про забезпечення перевезення дітей, вихователів на змагання ,екскурсії

Про надання платних послуг

Про надання роз»яснень

Діяльність об»єднання громадян, релігія та міжконфесійні відносини

Про роботу благодійного фонду

Звіт про кількісний характер звернень громадян по КДНЗ №10 «Ластівка» за 2018 н. р.

Протягом звітного періоду діяльність дошкільного закладу №10 «Ластівка» була спрямована на реалізацію і виконання вимог Конституції і законів України, чинного законодавства України. Дошкільний заклад розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян.

В роботі по розгляду звернень громадян ДНЗ керується Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування»; Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою КМУ від 14.04.1997 № 348 (із змінами і доповненнями), Постанова КМУ від 21 лютого 2018 р. №94 «Про внесення змін до Класифікатора звернень громадян» .

Для забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян, оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням, з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав і інтересів громадян, вдосконалення роботи дошкільного закладу щоквартально, щорічно аналізується та узагальнюється робота зі зверненнями громадян. Під час аналізу звернень громадян, особлива увага звертається на повноту розгляду порушених питань, обґрунтованість прийнятих рішень, причини, які можуть викликати повторні скарги або змусити громадян звертатися до вищих органів. Результати аналізу та узагальнення розглядаються на нарадах, педгодинах.

За період 2018 року не надійшло жодного письмового звернення.

Заявлено на особистому прийомі – 5 звернень.

Звернення соціально незахищених осіб знаходяться на особистому контролі начальника Управління освіти.

Порушень термінів розгляду заяв та скарг не було. Основними питаннями, з якими зверталися громадяни є:

про роботу закладу в літній період – 1(091);

про ремонт групової кімнати - 2(171) ;

про надання роз’яснень -1(178).

про надання платних послуг -1

За звітний період по телефону звернень не зафіксовано.

На звіті завідувача 06 червня 2018 року про роботу КДНЗ за звітний період 2018 н.р. розглядалося питання: «Стан роботи зі зверненнями громадян за 2017- 2018 н. рік», проаналізовано роботу зі зверненнями громадян в КДНЗ.

В дошкільному закладі з питань роботи зі зверненнями громадян у звітному періоді червень 2018 року проводилась нарада з педагогами навчального закладу та особами, відповідальними за звернення громадян, на якій розглядалося питання забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян», організації та здійснення особистого прийому.

В 2018 році видано наказ №5 по КДНЗ від 02.01.2018р, в якому затверджено графік особистого прийому громадян завідувачем на 2018 рік. Для ознайомлення батьків копії вказаних графіків прийому розміщені на інформаційному стенді в закладі та на сайті .

В 2018 році видано наказ №3 по КДНЗ від 02.01.2018р про продовження функціонування телефону довіри, та про відповідальну особу за ведення обліку дзвінків, який щорічно оприлюднюється з інформацією про результати роботи.

За звітний період по телефону звернень не зафіксовано.

Електронний запит.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI та Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, Комунальний дошкільний навчальний заклад №10"Ластівка" забезпечує право кожного на доступ до публічної інформації та право отримувати будь-які консультації, вносити пропозиції й викривати недоліки в роботі закладу.

Надання інформації здійснюється у відповідь на запит.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, а запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

У зверненні має бути зазначено:

· прізвище, ім’я, по батькові;

· місце проживання громадянина;

· викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

· підпис заявника із зазначенням дати (у разі подання письмового звернення);

· електронна поштова адреса (у разі надсилання електронного звернення);

· або відомості про інші засоби зв’язку (наприклад, номер телефону).

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми запитів:

· Форма електронного запиту на інформацію

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Контактні дані для подання інформаційного запиту:

Поштова адреса: Миколаївська область,

місто Вознесенськ, 56500

вулиця Корольова, буд.1

КДНЗ№10 «Ластівка»

(на конверті вказувати «Публічна інформація»).

Телефони: (05134) 3-88-59,

Кiлькiсть переглядiв: 296